mobile
mobile mobile

Website Analysis

Lma.lv

Last Analyzed : 07.07.2020
lma.lv
 • Website Age n/a
 • Alexa Rank6.370.319
 • DMOZNo
 • Country imgLatvia
 • IP Address 178.16.16.159
META INFORMATION icon
Title
Latvijas Mākslas akadēmija
Description
Latvijas Mākslas akadēmija ir izglītības iestāde ar studiju programmām mākslās un dizainā.
Keywords
māksla, dizains, izglītība, akadēmija, studijas
Content Type
utf-8
No Meta Name Value
1 viewport width=device-width, initial-scale=1
2 author LMA
Alexa rank
Alexa Rank 6370319
Rank Declined in last 3 Months +3871404
Reach Rank 5812983
Daily unique visits 32
Daily Page Views 64
Income Per Day $0.2
Estimated worth $107

Related websites

Latvijas Policijas akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Rēzeknes Augstskola
Latvijas Jūras akadēmija
Rsu Sakumlapa
Valsts Kulturas Piemineklu Aizsardzibas Inspekcija
Fas***on, Design, Marketing and Communication Courses – IED – Ist***uto Europe
Høgskolen i Vestfold
Google
Daugavpils Universitāte
GENERAL HTML INFORMATION icon
Type Status
HTML 5 img
Responsive Website img
HTML SIZE INFORMATION icon
Text / Code Ratio 10.79 %
lma.lv has a website text/code ratio of 10.79 %. Search engine crawlers tend to not pick up pages with inadequate content.
IMPORTANT HTML TAGS AND COUNTS icon
Titles icon
 • H10
 • H238
 • H325
 • H40
 • H50
 • H60
H2
No Text
1 Vēlos studēt
2 AktuĀlıe pıeteıkŠanĀs datumı studıjĀm latvıjas mĀkslas akadĒmıjĀ (2)
3 KonsultĀcıjas par pıeteıkŠanos studıjĀm latvıjas mĀkslas akadĒmıjĀ (2)
4 PagarınĀts erasmus+ prakses konkurss, lĪdz 10/08/2020
5 MĀkslas telpĀ "amınorı" bŪs skatĀma lma grafıkas katedras studentu ızstĀde (2)
6 Lma dıplomdarbu ızstĀde "svaıga gaĻa krıtıkaı 2020" (2)
7 PĒc lıcencĒŠanas tıks uzsĀkta uzŅemŠana jaunveıdotajĀs studıju programmĀs
8 PazıŅotı eu4art logotıpa un grafıskĀs ıdent***Ātes konkursa rezultĀtı
9 RaıŅa un aspazıjas vasarnĪcĀ notıks lekcıja par sıevıetes tĒla socıĀlajĀm lomĀm mĀkslĀ
10 ızstĀdĒ "laımes lĀcıs" bŪs skatĀmas lma studentu un absolventu ılustrĀcıjas
H3
No Text
1 Akadēmija (8)
2 Akadēmija, studijas
3 Kultūra (6)
4 Studijas (5)
5 Studenti raksta (5)
Text Styling icon
 • STRONG9
 • B0
 • EM2
 • I0
 • U0
 • CITE0
STRONG
No Text
1 Latvijas Mākslas akadēmija

2 Adrese:
3 E-pasts:
4 Telefons:
5 Bankas rekvizīti:
6 21351
7 21359
8 21379
9 21381
EM
No Text
1 šeit (2)
WEBSITE SERVER INFORMATION icon
 • Service Provider (ISP)
 • Digitalas Ekonomikas Attistibas Centrs
 • Hosted IP Address
 • 178.16.16.159
 • Hosted Country
 • imgLatvia
 • Host Region
 • Riga , Riga
 • Latitude and Longitude
 • 56.9496 : 24.0978
SOCIAL NETWORKS icon
Social Count
Facebook Total 0
Facebook Share Count 0
Facebook Like Count 0
Facebook Comment Count 0
Facebook Comment Count 0
Facebook Click Count 0
LinkedIn Share Count 0
Pinterest Share Count 0
WEBSITES USING THE SAME IP ADDRESS
Domain IP Alexa Rank
img Knl.lv img178.16.16.159 -
img Eriksesenvalds.com img178.16.16.159 3.821.344
img Womstar.lv img178.16.16.159 -
WEBSITES USING THE SAME C CLASS IP
Domain IP Alexa Rank
img Riebini.lv img178.16.16.102 6.898.585
img Eraksti.lv img178.16.16.102 5.241.023
img Mebelurestaurators.lv img178.16.16.102 6.341.736
img Wiki.baltic-Legal.com img178.16.16.102 1.920.298
img Gg99Games.com img178.16.16.92 -
img Hightech.leclerc img178.16.162.169 126.186
img Parapharmacie.leclerc img178.16.162.172 177.817
img Moudira.com img178.16.164.18 -
img Cedea-Art-Experts.com img178.16.164.18 -
img Labriqueterie.fr img178.16.164.18 -
img Pierregagnaire.com img178.16.164.24 -
img Cellectis.com img178.16.164.59 2.478.279
img Geomag.fr img178.16.165.218 9.450.437

SHARE THIS ANALYSIS